Kontakt oss

Business Lillestrøm er et VEKSTHUS for oppstartsbedrifter og gründere i Lillestrøm-regionen. Her kan du ta del i et spennende fellesskap hvor nettverksbygging og kompetansedeling står sentralt. Vi har som målsetting å øke antall nyetableringer for å bidra til ytterligere vekst i næringslivet innenfor vår region.

Marit Heiberg - Daglig leder Business Lillestrøm

Anette Gangnæs – Daglig leder

Elisabeth Reymert - Utleiekontakt Business Lillestrøm

Elisabeth Reymert – Utleiekontakt
E-post: post@businesslillestrom.no
Tlf: 924 02 850

Business Lillestrøm – Storgata 7 – 2000 Lillestrøm

Business Lillestrøm

Storgata 7
2000 Lillestrøm

Kontaktperson:
Kristin Uvaag Tufte
kristin@kunnskapsbyen.no
+47 930 05 850