Aktiviteter

Business Lillestrøm tilbyr gründere et kontorfelleskap og et inspirerende grundermiljø. Vi tilrettelegger med relevant innhold og gir deg som gründere tilgang på kompetansen og verktøyene du trenger for å bedre lykkes med din gründeride.

Vi tilbyr: Arrangementer og workshops; partnerdager med næringslivet; månedlige Gründerfrokoster, mentorprogram; pitchetrening; individuell oppfølging i en vekstfase; profilering av gründere som er med i vårt nettverk

Startup festivalen

Tid: 18. – 20. oktober
Sted: Romerike

Gründere, oppstartsbedrifter, entreprenører, investorer og alle som
er opptatt av innovasjon ønskes velkommen til StartUp Festivalen.

Mer informasjon kommer

 

 

Opptak av webinarer