Aktiviteter

Business Lillestrøm tilbyr gründere et kontorfelleskap og et inspirerende grundermiljø. Vi tilrettelegger med relevant innhold og gir deg som gründere tilgang på kompetansen og verktøyene du trenger for å bedre lykkes med din gründeride.

Vi tilbyr: Arrangementer og workshops; partnerdager med næringslivet; månedlige Gründerfrokoster, mentorprogram; pitchetrening; individuell oppfølging i en vekstfase; profilering av gründere som er med i vårt nettverk

May 2023
May 25
25 May 2023

For syvende gang inviterer Romerike Sparebank og Kunnskapsbyen til Lillestrømkonferansen – årets viktigste møteplass for deg som er opptatt av næringsliv, innovasjon og verdiskaping i Lillestrøm og regionen.