Aktiviteter

Business Lillestrøm tilbyr gründere et kontorfelleskap og et inspirerende grundermiljø. Vi tilrettelegger med relevant innhold og gir deg som gründere tilgang på kompetansen og verktøyene du trenger for å bedre lykkes med din gründeride.

Vi tilbyr: Arrangementer og workshops; partnerdager med næringslivet; månedlige Gründerfrokoster, mentorprogram; pitchetrening; individuell oppfølging i en vekstfase; profilering av gründere som er med i vårt nettverk

oktober 2022
Oct 18
18 oktober 2022

Her får du eksperttips om hvordan du bør investere.

Oct 18
18 oktober 2022

Slik forklarer du forretningsideen din på en effektiv og overbevisende måte. Samlingen er praktisk rettet. Deltagerne vil få hjelp til å lage sin egen pitch.

Oct 18
18 oktober 2022

Konkurranse – beste pitcher får en gavesjekk på 10.000 kroner

Vi får to eksempler fra gründere snakker åpent om sine største tabber.

Oct 19
19 oktober 2022

StartUp festivalen på Romerike inviterer deg til en workshop sammen med Impact StartUp – her skal dere jobbe gjennom aktuelle problemstillinger for deg som fersk entreprenør!

Oct 27
27 oktober 2022

I denne frokosten går vi gjennom etablering av team, hvilke kompetanseområder teamet bør ha, eierskapsfordeling på teamet og prinsipper rundt verdivurdering av selskapet frem til dere har første eksterne investor med på laget.

November 2022
Nov 03
03 November 2022

På denne Gründerfrokosten inviterer vi gründere og oppstartsbedrifter til å vite mer om pensjon - dvs. hva er obligatorisk, og hva bør du som gründer vite?