Aktiviteter

Business Lillestrøm tilbyr gründere et kontorfelleskap og et inspirerende grundermiljø. Vi tilrettelegger med relevant innhold og gir deg som gründere tilgang på kompetansen og verktøyene du trenger for å bedre lykkes med din gründeride.

Vi tilbyr: Arrangementer og workshops; partnerdager med næringslivet; månedlige Gründerfrokoster, mentorprogram; pitchetrening; individuell oppfølging i en vekstfase; profilering av gründere som er med i vårt nettverk

June 2023
Jun 19
19 June 2023

Startup program for invandrere

September 2023
Sep 25
25 September 2023

Tipping Point
Be part of the changes that trigger significant impact. Oslo Innovation Week showcases the ideas, innovations and individuals that push boundaries, creating a better future.